Telers in Engeland en Wales mogen Nederlands pootgoed importeren

Pootgoed Engeland

Consumptietelers in Engeland en Wales mogen rechtstreeks pootgoed vanuit Nederland importeren.

(meer…)

Project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype voor teeltoptimalisatie

Project precisietechnologie pootaardappelen

“De afronding van het project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen is een grote stap voorwaarts voor teeltoptimalisatie.”

(meer…)

Onderzoekers: “Goed op zieke pootgoedknollen controleren”

Phytophthora - vatbaar en resistent ras

Vanwege de hoge phytophthoradruk in het vorige teeltjaar, is het van groot belang dat telers biologisch pootgoed goed op zieke knollen controleren voordat ze gaan poten.

(meer…)

Biologische (aardappel)kennis opdoen tijdens Biokennisweek 2022

Met de online Biokennisweek van 10 t/m 13 januari 2022 wil Bionext een platform voor kennisoverdracht en ontmoetingen bieden.

(meer…)

Terugkijken op moeizaam boekjaar en groeien door verbinding bij Agrico

Tijdens de jaarlijkse centrale ledenvergadering van Agrico werden in december de cijfers van een ‘moeizaam boekjaar’ besproken.

Tijdens de jaarlijkse centrale ledenvergadering van Agrico werden in december de cijfers van een ‘moeizaam boekjaar’ besproken.

(meer…)

Actiever en transparanter handelssysteem voor certificaten HZPC

De handel in certificaten van HZPC wordt ondergebracht bij het Captin Trading Platform.

Vanaf de beursperiode in mei 2022 wordt voor de handel in certificaten van HZPC een nieuw handelssysteem ingevoerd.

(meer…)

Opnieuw wratziekte vastgesteld in noordoost-Nederland

Wratziekte ©NVWA
©NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft na de teelt van 2021 wratziekte aangetroffen op vier landbouwpercelen.

(meer…)

Aviko verhoogt fritesaardappel contractprijs

“Om de sterk stijgende teeltkosten bij onze telers te compenseren en de aardappelteelt rendabel te houden, moeten we de contractprijzen substantieel verhogen voor volgend oogstjaar.”

Recentelijk maakte Aviko bekend de fritesaardappel contractprijs te verhogen met 2,50 euro per 100 kilogram aardappelen.

(meer…)

Avebe investeert flink in productie Solanic-aardappeleiwit

Solanic-aardappeleiwitten kunnen fungeren als vervangers voor hoogwaardige dierlijke eiwitten.
Solanic-aardappeleiwitten kunnen fungeren als vervangers voor hoogwaardige dierlijke eiwitten.

Om te voldoen aan de marktvraag, investeert Royal Avebe flink in haar innovatie- en duurzaamheidsprogramma.

(meer…)

Online configurator voor machines aardappelteelt gelanceerd

Dewulf machine configurator

Recent presenteerde Dewulf uit Roeselare een gloednieuwe online configurator voor landbouwmachines.

(meer…)

Moisture-Sense optimaliseert bakproces fritesfabriek

De Aquantis Moisture-Sense zorgt voor continue kwaliteitscontrole en realtime feedback van het vochtgehalte.
De Aquantis Moisture-Sense zorgt voor continue kwaliteitscontrole en realtime feedback van het vochtgehalte.

De Aquantis Moisture-Sense optimaliseert het bakproces in de fritesfabriek door inline het bulkvocht te analyseren.

(meer…)

Bijna 30 landbouwers melden zich bij Kverneland Group voor donatie overstromingsgebied

Agrarische ondernemers die financiële steun nodig hebben als gevolg van de overstromingen eerder dit jaar kunnen terecht bij Kverneland Group.
Half juli werd een groot gebied getroffen door extreem hoge waterstanden in de Rijn en de Maas en aansluitende rivieren.

Na een oproep om financiële steun aan te vragen vanwege de overstromingen, hebben 27 getroffen agrarisch ondernemers zich gemeld bij Kverneland Group.

(meer…)

Vliegtuigbrandstof ontwikkeld op basis van aardappelreststromen

Universiteit Wageningen ontwikkelt vliegtuigbrandstof op basis van aardappelreststromen
Foto: Renco Beunis, SkyNRG

In samenwerking met partners heeft Wageningen Universiteit & Research (WUR) een nieuw type vliegtuigbrandstof ontwikkeld, op basis van aardappelreststromen.

(meer…)

Aardappelras van de toekomst is meer resistent, duurzaam en vooral robuust

Veld met verschillende aardappelrassen

Tijdens de Rassendagen op 3, 4 en 5 november worden de aardappelrassen voor de toekomst gepresenteerd.

(meer…)

Ethiopisch-Nederlandse samenwerking focust op hoogwaardig uitgangsmateriaal

Ethiopische expertmissie gericht op hoogwaardig uitgangsmateriaal
Ethiopische expertmissie in augustus 2021 in Nederland.

Het nieuwe Ethiopa-Netherlands Seed/Potato Partnership dat in september 2021 is getekend gaat nog dit jaar van start.

(meer…)

Verdieping in video: Merkers en modellen voor aardappelopbrengst

Onderzoek opbrengstverhoging aardappelen

Bij aardappelteelt is de opbrengst van groot belang. Wie zich bezighoudt met opbrengstverhoging in aardappelen schept dan ook hoge verwachtingen.

(meer…)

Eerste AGF Marketing Event focust op veranderingen in het AGF-schap

De Community Foodchain & Agrimarketing van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) organiseert op woensdag 3 november het eerste AGF Marketing Event.

De Community Foodchain & Agrimarketing van het Nederlands Instituut voor Marketing organiseert op woensdag 3 november het eerste AGF Marketing Event.

(meer…)

Financiële ondersteuning Kverneland Group voor door overstroming getroffen agrariërs

Agrarische ondernemers die financiële steun nodig hebben als gevolg van de overstromingen eerder dit jaar kunnen terecht bij Kverneland Group.
Half juli werd een groot gebied in Nederland, Duitsland en België getroffen door extreem hoge waterstanden in de Rijn en de Maas en aansluitende rivieren.

Agrarische ondernemers die financiële steun nodig hebben vanwege de overstromingen kunnen terecht bij Kverneland Group.

(meer…)

Inzicht in herkomst wratziekte Stadskanaal: fysio 38

Aardappelwratziekte die eind 2020 in Stadskanaal werd gevonden
©NVWA

Aardappel-
wratziekte die eind 2020 in Stadskanaal werd gevonden blijkt fysio 38.

(meer…)

Aardappelwereld video impressie: Dripirrigatie in Polen

Dronefoto Project Dripirrigatie Polen

Aardappelwereld magazine maakte een video impressie over dripirrigatie in Polen, waar het telen van aardappelen de laatste jaren een grote uitdaging is.

(meer…)

Bekijk onze agenda voor komende evenementen

Klik hier