Twee fasen rooien beperkt Erwinia alleen als de knollen drogen

Eind dit jaar stopt het Deltaplan Erwinia deel C.

Eind dit jaar stopt het Deltaplan Erwinia deel C. De betrokken onderzoekers Henk Velvis en Kees Kristelijn zullen komend najaar diverse bijeenkomsten voor de aardappelsector organiseren en daarin hun bevindingen van de afgelopen jaren uiteenzetten. Vooruitlopend daarop geven zij in Aardappelwereld magazine nu en de komende maanden alvast een vooruitblik hierop. In vier aparte delen brengen zij stap voor stap de invloed van Erwinia gedurende het teeltseizoen in kaart. Dit keer zoomen zij in op het belang van oogsten in twee fasen.