Fertigatieproeven in aardappelen

Rob WillemsAfgelopen voorjaar heeft Yara Benelux, in samenwerking met Nedato en CZAV, op PPO Westmaas een aardappelproefveld aangelegd waarin een compleet systeem voor fertigatie ligt.

Rob WillemsAfgelopen voorjaar heeft Yara Benelux, in samenwerking met Nedato en CZAV, op PPO Westmaas een aardappelproefveld aangelegd waarin een compleet systeem voor fertigatie ligt. Het is de bedoeling hierin te onderzoeken of deze vorm van bemesting ook rendabel is voor de aardappelteelt. “De sector is op zoek naar duurzame teelttechnieken”, aldus sales manager Rob Willems van Yara. “Bij fertigatie gaan geen meststoffen verloren, doordat je ze nauwkeuriger kunt toedienen.”

Leo Hanse