Loofklappen als verspreidingsbron Erwinia

Eind dit jaar stopt het Deltaplan Erwinia deel C.

Henk Velvis (r) en Kees Kristelijn.Eind dit jaar stopt het Deltaplan Erwinia deel C. De betrokken onderzoekers Henk Velvis en Kees Kristelijn zullen komend najaar diverse bijeenkomsten voor de aardappelsector organiseren en daarin hun bevindingen van de afgelopen jaren uiteenzetten. Vooruitlopend daarop geven zij in Aardappelwereld magazine nu en de komende maanden alvast hierop een vooruitblik. In vier aparte delen brengen zij stap voor stap de invloed van Erwinia gedurende het teeltseizoen in kaart. Dit keer zoomen zij in op de gevaren bij loofklappen.