Bodemverbetering vereist integrale aanpak

Begin maart kwamen de partners van  Wageningen Potato Centre (WPC) in Emmeloord bijeen om te
brainstormen over het thema bodem. Begin maart kwamen de partners van  Wageningen Potato Centre (WPC) in Emmeloord bijeen om te
brainstormen over het thema bodem.Inleider op de bijeenkomst was onderzoeksdeskundige Janjo de

Haan van PPO-AGV te Lelystad. Hij schetst een verontrustend scenario: de kennis over de teelt neemt in alle facetten nog steeds toe, maar de hectareopbrengst stagneert en de bodemkwaliteit neemt af.