Dossier Phytophthora 2012: Q&A

Is fluazinam minder werkzaam tegen die ene door het PPO onderzochte phytophthorastam van Green 33 of is er meer aan de hand? Dat is een prangende vraag die dringend Is fluazinam minder werkzaam tegen die ene door het PPO onderzochte phytophthorastam van Green 33 of is er meer aan de hand? Dat is een prangende vraag die dringend om antwoord vraag.Eind april moet dat volgens
Syngenta bekend zijn. Vooraf geeft de fabrikant in een schriftelijke verklaring alvast aan dat “de enorme verschillen die in de proeven ontstaan zijn, vooral zijn
voortgekomen uit te lange spuitintervallen.” Andere vragen en antwoorden komen voort uit het onderzoek naar het nut van middelenopbouw, dat vorig jaar eveneens door PPO is uitgevoerd. Hierbij is ook gekeken naar het mogelijk gevaar van lange spuitintervallen in droge perioden.

Huub Schepers: “Uit de veldproef van 2011 kunnen we nog niets concluderen over de reden waarom Shirlan het minder goed deed. Dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.”