Het laatste Nederlandse concurrentievoordeel?

Nederlandse aardappeltelers zijn op dit moment volop bezig hun teelt weer zo in te richten dat een zo hoog mogelijk financieel saldo behaald kan worden.

Nederlandse aardappeltelers zijn op dit moment volop bezig hun teelt weer zo in te richten dat een zo hoog mogelijk financieel saldo behaald kan worden.

Veel teeltmaatregelen zijn gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst. De waarde van een partij aardappelen is natuurlijk voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit van het product. Bakkwaliteit, sortering, onderwatergewicht en schilkwaliteit zijn nog altijd de belangrijkste kwaliteitsfactoren. In de prijsvormingspeelt echter sinds een aantal jaren ook de intrinsieke kwaliteit een steeds belangrijkere rol.