Zeoliet getest in Aardappelen

Vorig jaar is op de PPO proef- boerderij ‘t Kompas te Val- thermond een bemestings- proef uitgevoerd met gemo- dificeerd zeoliet UTCS-12 als bodembemesting.

Vorig jaar is op de PPO proefboerderij ‘t Kompas te Valthermond een bemestingsproef uitgevoerd met gemodificeerd zeoliet UTCS-12 als bodembemesting in combinatie met de bladmeststof Wonder KCl. Uit de resultaten van dit proefjaar blijkt dat deze combinatie bij het ras Seresta een significant hogere opbrengst gaf dan bij een normale stikstofbemesting.