Komen besmettingen Erwinia uit de lucht vallen?!

“De integrale benadering van het erwiniaprobleem heeft ons een heel goede helikopterview over de problematiek gegeven.

Een analyse van alleen de naveleindbesmetting geeft een onderschatting van de besmetting van een pootgoedpartij.“De integrale benadering van het erwiniaprobleem heeft ons een heel goede helikopterview over de problematiek gegeven. Dat is tot op heden de winst van het Deltaplan Erwinia dat zijn vierde en laatste jaar van onderzoeken ingaat. Het heeft echter ook weer nieuwe vragen opgeroepen waarop het antwoord nog lang niet altijd duidelijk is. Zo lijkt de eerste besmetting van Erwinia letterlijk uit de lucht te komen vallen. Maar of het nu insecten zijn of aerosolen of allebei, dat is nog niet helemaal helder”, aldus onderzoekers Kees Kristelijn en Henk Velvis.