Niet kerende grondbewerking stemt hoopvol

Pootgoedteler Fred Wijman in Slootdorp past al sinds 2008 niet-kerende grondbewerking toe op zijn akkerbouwbedrijf.

Fred WijmanPootgoedteler Fred Wijman in Slootdorp past al sinds 2008 niet-kerende grondbewerking toe op zijn akkerbouwbedrijf. Zijn eerste ervaringen hiermee stemmen hoopvol. Wateroverlast op een slempgevoelige was de belangrijkste reden om de ploeg de rug toe te keren en die opzet is geslaagd. “De overstap heeft voor de pootaardappelteelt beslist geen nadelige gevolgen gehad”, laat de ondernemer weten.