Handel is smeerolie voor de sector

Als traditie in alweer een reeks van jaren noteerden de beurzen Goes en Emmeloord op 1 november gezamenlijk de eerste aardappelprijs ‘droog uit schuur’.

Handel is smeerolie voor de sector Als traditie in alweer een reeks van jaren noteerden de beurzen Goes en Emmeloord op 1 november gezamenlijk de eerste aardappelprijs ‘droog uit schuur’. Uitslag na de gong voor Oogst 2012: 23 tot 27 euro per 100 kilogram voor industrie- en 22 tot 27 euro voor exportaardappelen. De cijfers kwamen op het scherm na een uitvoerige forumdiscussie met als thema: de rol van de aardappelhandel in de markt. NAO-voorzitter Kees van Arendonk omschreef in zijn inleiding vooraf de functie van de aardappelhandel als ‘smeerolie voor de sector’. Een discussiepanel met een brede vertegenwoordiging uit de keten bracht de nodige interessante nuances aan op het thema.

 

Leo Hanse