“Wanneer Veldleeuwerik een verplichting is, kan het nooit optimaal werken”

Vorig jaar vierde Veldleeuwerik het tienjarig bestaan van het in de provincie Flevoland ontstane duurzaamheidsinitiatief voor de akkerbouwsector.

 

Vorig jaar vierde Veldleeuwerik het tienjarig bestaan van het in de provincie Flevoland ontstane duurzaamheidsinitiatief voor de akkerbouwsector. In het jubileumjaar sloeg de stichting ook haar vleugels uit naar het zuidwesten van Nederland. Een van de eerste deelnemers aldaar is loonwerker en akkerbouwer Marcel Verkooijen uit Langeweg. Hij constateert dat in de aardappelteelt nog heel wat duurzaamheidshobbels te nemen zijn.