100 Jaar ZAP: Van regio naar wereldspeler

Gerard de GeusCoöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna (ZAP) vierde op 10 oktober jongstleden haar 100e verjaardag.

Gerard de GeusCoöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna (ZAP) vierde op 10 oktober jongstleden haar 100e verjaardag en mag zich voortaan zelfs Koninklijk noemen. Dit is op z’n minst een zeldzaamheid te noemen. Een kleine telersvereniging die standvastig blijft voortbestaan in een land dat al meer dan een eeuw lang wordt gekenmerkt door fusies en schaalvergrotingen. Wat in 1913 begon met een regionale start in de afzet van zaaigranen, vormt vier generaties later nog steeds een kleine succesvolle afzetgroep van zowel zaaigranen als pootgoed, die inmiddels wereldwijde afzet krijgen. Met zeventig telers, van wie er veertig lid zijn, teelt de ZAP al vele jaren lang ongeveer 1.000 hectare hoogwaardig pootgoed en zo’n 400 hectare aan zaaigranen. Het aantal pootgoedrassen in de vereniging komt de laatste jaren zelfs uit op zeventig. Het grootste ras is met 250 hectare de Spunta en het kleinste met 3 hectare de Meerlander. Het geheime recept voor het bereiken van de hoge leeftijd ligt volgens directeur Gerard de Geus vooral verborgen “in de sterke saamhorigheid van de leden en het generatie op generatie doorgegeven vakmanschap van hoogwaardige graan- en pootgoedselectie.” 

 

Leo Hanse