Op weg naar Precisieteelt

Arie StruikVroeger wist vader alles van het land, de grond, de kwaliteit, ruilverkaveling, gedempte sloten, ook van bijgekocht land van de buurman etc..

Arie StruikVroeger wist vader alles van het land, de grond, de kwaliteit, ruilverkaveling, gedempte sloten, ook van bijgekocht land van de buurman etc. en ook over de daarmee samenhangende teeltspecifieke zaken. Vader boerde best en kon er goed van leven met zijn gezin. We zijn in zijn voetsporen daarmee alweer 20 jaar verder en vragen zich ons af of we de trend van vader wel kunnen vasthouden. Ook de jongere generatie vraagt zich af, of het met de grond wel goed is gegaan. We zien dat de opbrengst wel hetzelfde is, maar de kwaliteit van de gewassen gaat achteruit.