Subsidie brede weersverzekering blijft

Een belangrijke eerste stap is gezet voor het behoud van de subsidieregeling voor de brede weersverzekering, laat het Verbond van Verzekeraars uit Den Haag weten.

Een belangrijke eerste stap is gezet voor het behoud van de subsidieregeling voor de brede weersverzekering, laat het Verbond van Verzekeraars uit Den Haag weten. Staatssecretaris van Econo mische Zaken Sharon Dijksma heeft vrijdag 6 december per brief haar plannen voor de nationale implementatie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief is te lezen dat de subsidieregeling voor de brede weersverzekering gecontinueerd wordt.