Een duurzame toekomst

Paul OosterlakenDe wereldwijde aardappelverwerkende industrie verandert snel.

Paul OosterlakenDe wereldwijde aardappelverwerkende industrie verandert snel. We constateren dat de huidige macro-economische problematiek ook deze industrie heeft geraakt. Projecten duren langer alvorens ze tot realisatie komen. Dat komt voort uit de toegenomen complexiteit ten aanzien van financiering en de milieueisen, met name in landen binnen de Europese Unie. Wat ons betreft wordt dit gecompenseerd door de groei in opkomende markten, zoals China, Turkije en India. Dankzij onze intensieve samenwerking met Idaho Steel Products, delen wij ook in de positieve ontwikkelingen in de Noord- Amerikaanse aardappelindustrie, die zich sneller lijkt te herpakken.