Succesvol jaar voor de NAK

Ondanks de bedreigingen die op de NAK afkomen heeft de organisatie een succesvol jaar achter de rug.

Ondanks de bedreigingen die op de NAK afkomen – zie het artikel over ‘NAK ontstemd over gevolgen plannen ministerie EZ voor de sector’ – heeft de organisatie een succesvol jaar achter de rug. Het financieel resultaat steeg in 2013, mede door de hoge certificering, ruim boven de 2,3 miljoen euro. In 2014 zullen de tarieven niet stijgen en wordt een eerste stap gemaakt in een aanpassing van de tariefstructuur, waarbij de NAK de kosten meer neerlegt, daar waar ze worden gemaakt. Door vroege certificering en een lagere pootgoedopbrengst in 2013 verwacht de NAK voor 2014 een resultaat van 519.000 euro te realiseren.