Blijven scoren

Ton van ScheppingenBinnen Wageningen UR neemt de aardappel een prominente plaats in bij onderzoek en onderwijs. Van schil tot DNA kennen we het gewas door en door en leren nog dagelijks bij.

Ton van ScheppingenBinnen Wageningen UR neemt de aardappel een prominente plaats in bij onderzoek en onderwijs. Van schil tot DNA kennen we het gewas inmiddels door en door en leren nog dagelijks bij. Het mooie van ons Instituut -met hoofdletter- is dat we zowel een berg kennis in huis hebben van fundamenteel als van toegepast aardappelonderzoek. Binnen de Plant Science Group (PSG) vormen Plant Research International (PRI) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) daarvoor de pijlers. 

 

 

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!