NAO sluit overeenkomst met Afvalfonds Verpakking

Ter voorkoming van onnodige (administratieve) lastenverzwaring is de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) in 2008 met de fiscus overeengekomen.

Ter voorkoming van onnodige (administratieve) lastenverzwaring is de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) in 2008 met de fiscus overeengekomen, dat met betrekking tot de jaren 2008 tot en met 2012 de verpakker die aan een exporteur levert geen verpakkingenbelasting verschuldigd is. Tegelijkertijd heeft de exporteur geen recht op exportvermindering.