Vruchtbaar kweekwerk

Op het proefveld van handelshuis Den Hartigh werd aardappelkweker Jacob Eising begin juni verrast met een nestje van een kwikstaartpaartje.

 Op het proefveld van handelshuis Den Hartigh werd aardappelkweker Jacob Eising begin juni verrast met een nestje van een kwikstaartpaartje. Of het ras Connect, waar de vogeltjes hun nestje in hadden verborgen, hier iets mee te maken heeft, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Wel zijn de vogeltjes ondertussen veilig uitgevlogen.