Agriprins nu openbaar

Het online aardappelprijs-informatiesysteem Agriprins is vanaf 1 maart vrij te raadplegen via de website www. agriprins.nl tot en met het eind van het handelsseizoen.   

Het online aardappelprijsinformatiesysteem Agriprins is vanaf 1 maart vrij te raadplegen via de website www. agriprins.nl tot en met het eind van het handelsseizoen halverwege de maand juli. In verband met het opheffen van het Productschap Akkerbouw per 2014, gaan betrokkenen als LTO, NAV en VAVI zich beraden over een eventuele continuering.