Biofumigatie werkt echt tegen nematoden

Biofumigatie, het klepelen en onderwerken van groenbemesters, was als middel tegen nematoden tot voor kort vooral met vragen omgeven.

Biofumigatie, het klepelen en onderwerken van groenbemesters, was als middel tegen nematoden tot voor kort vooral met vragen omgeven. Sinds recent Brits onderzoek is een belangrijk deel inmiddels positief beantwoord. Uit proefresultaten blijkt namelijk dat de populatie aardappelcystenaaltjes met gemiddeld ruim 42 procent kan afnemen. Dat is vergelijkbaar met twee jaar teelt zonder waardplanten.

 

 

Leo Hanse