Nieuw Innovatiefonds beloont telers en akkerbouwers

“Met een terugtrekkende overheid is het heel waardevol en belangrijk dat initiatieven zoals het innovatiefonds worden ontplooit door het bedrijfsleven.”

“Met een terugtrekkende overheid is het heel waardevol en belangrijk dat initiatieven zoals het innovatiefonds worden ontplooit door het bedrijfsleven.’’ Dit betoogde mevrouw Renée Bergkamp, voorzitter van het Productschap Akkerbouw tijdens de aftrap van het nieuwe ‘Innovatiefonds voor telers’. Dit fonds stimuleert agrarische ondernemers in akker- en tuinbouw met een financiële beloning voor vernieuwende ideeën.