Licentiegelden noodzakelijk voor rasinvesteringen

Jacob EisingDe aardappelteelt heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Machines zijn groter en complexer geworden. 

Jacob EisingDe aardappelteelt heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Machines zijn groter en complexer geworden. De bemestingsstrategie, mede ingegeven door de regelgeving, is aangepast. Het keuringssysteem is veranderd door de intrede van de BioPlex realtime PCR-techniek. De opbouw van de rassen geschiedt voor een groot deel door de productie van miniknollen met behulp van een geoctrooieerd systeem. Maar dan zijn we er nog niet.