Landbouwbedrijfsleven en overheid versterken fytosanitaire samenwerking

Sharon DijksmaZeven partijen uit het landbouwbedrijfsleven en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaan intensiever samenwerken

Sharon DijksmaZeven partijen uit het landbouwbedrijfsleven en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaan intensiever samenwerken aan het voorkomen van insleep en verspreiding van plantenziekten en de risicoafdekking voor het geval een ‘plaag’ of ziekte een gewas treft. Daarvoor hebben zij donderdag 27 maart jongstleden een intentieverklaring ondertekend.