Pieper op de NSS

Rinske WiemanOp een pootaardappel in mijn moestuintje na heb ik niets met aardappelproductie te maken. Maar mijn werk heeft ook zijn voordelen.

Rinske WiemanOp een pootaardappel in mijn moestuintje na heb ik niets met aardappelproductie te maken. Maar mijn werk heeft ook zijn voordelen. Zo had ik te maken met het bezoek van Obama aan Amsterdam. Van het begin, toen het allemaal nog strikt geheim was, tot het einde, toen duizenden mensen in het land bezig waren met alle veiligheidsmaatregelen en andere voorbereidingen.