Toenemende vraag naar kleine verpakkingen

Fruit LogisticaIn de stands van aardappelhandelaren en –verpakkers op de Fruit Logistica in Berlijn was de eensluidende boodschap dat het aandeel kleine verpakkingen in de supermarkt snel toeneemt.

Fruit LogisticaIn de stands van aardappelhandelaren en –verpakkers op de Fruit Logistica in Berlijn was de eensluidende boodschap dat het aandeel kleine verpakkingen in de supermarkt snel toeneemt. Het aantal 1 of 2 persoonshuishoudens stijgt zienderogen in veel landen van Europa. Dat vraagt ook om machines die kleinere verpakkingen kunnen maken en/of vullen. Die waren in Berlijn dan ook te bewonderen naast vele andere technische AGF-noviteiten. 

 

Leo Hanse