Haagse Aardappelzaken

René Bouwmeester,Woord houden Het politieke circus in Den Haag draait op volle toeren. Het reces is voorbij, Prinsjesdag is achter de rug en alles is business as usual rond Het Binnenhof.

René Bouwmeester,Woord houden Het politieke circus in Den Haag draait op volle toeren. Het reces is voorbij, Prinsjesdag is achter de rug en alles is business as usual rond Het Binnenhof. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat een delegatie pootgoedtelers – verenigd in de actiegroep ‘Behoud de NAK – met een petitie onder de arm bij de Tweede Kamer aanklopte. De aanleiding was een kabinetsplan om Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) niet langer privaat, maar publiek aan te sturen. De gedachte van het kabinet was dat hierdoor meer parlementaire controle is uit te oefenen. In het kielzog van dit plan zou het kabinet ook de taken heroverwegen die het NAK nu namens de NVWA uitvoert. Dat schoot de pootgoedtelers in het verkeerde keelgat. De NAK – gefinancieerd met ondernemersgeld – is met zijn strenge controles wereldwijd een kwaliteitsbegrip in de branche. De NVWA is dat niet, want die volgt ‘slechts’ de Europese regelgeving. Reden genoeg voor 1300 pootgoedtelers om de petitie te ondertekenen en zo het ongenoegen over de plannen te uiten. De petitie werd eind juni aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken, oftewel de Tweede Kamerleden die zich met EZ bezig houden. Deze politici verklaarden zich te zullen inzetten voor het behoud van de NAK. Ja, ja, denk je dan. Eerst zien…