HLB wil wetenschap en praktijk combineren in nieuwe organisatie

Janny Peltjes“Ik geloof in een wereld waar kennis op een praktische manier doorvloeit naar de primaire producent.

Janny Peltjes“Ik geloof in een wereld waar kennis op een praktische manier doorvloeit naar de primaire producent. Hiervan profiteert de gehele agroketen. Deze kennis is er wel, maar absoluut niet in de hoofden van alle mensen die direct bij de teelt betrokken zijn. Er ligt een duidelijke leemte om kennis de keten in te krijgen”, valt Janny Peltjes directeur/eigenaar van het HLB te Wijster met de deur in huis. Om wetenschap en praktijkkennis bij elkaar te brengen, heeft de energieke onderneemster onlangs het onderzoeksinstituut De Groene Vlieg overgenomen. Met ruim 65 fte in de nieuw ontstane organisatie wil Peltjes met de nieuwe organisatie kennisoverdracht vanuit de wetenschap naar de primaire sector in binnen- en buitenland verder professionaliseren. R&D moet de ontwikkeling naar de toekomst waarborgen. “Ik wil met HLB en de Groene Vlieg Bio Diagnostics en Bio Control toegevoegde waarde blijven creëren in de markt. Dat is echt mijn drive”, legt Peltjes uit. 

 

 

Jaap Delleman