Tour de Farm legt nadruk op nut en noodzaak duurzame teelt

In het kader van het onlangs opgerichte Food Chain Partnership organiseerden de beide partners Farm Frites en Bayer Cropscience een rondgang langs verschillende aardappeltelers in Nederland en België.

In het kader van het onlangs opgerichte Food Chain Partnership organiseerden de beide partners Farm Frites en Bayer Cropscience een rondgang langs verschillende aardappeltelers in Nederland en België. Tijdens deze ‘Tour de Farm’ stond aardappelteelt met het oog op de toekomst centraal. Voor de in totaal 300 bezoekers was veel aandacht voor nut en noodzaak van duurzame teeltmaatregelen en registratie van teeltgegevens. 

 

Jaap Delleman

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!