Nieuwe AHP 2015 per 1 juli van kracht

Half juni hebben organisaties uit de Nederlandse handel, teelt en industrie definitief de nieuwe Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 (AHP) vastgesteld.

Half juni hebben organisaties uit de Nederlandse handel, teelt en industrie definitief de nieuwe Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 (AHP) vastgesteld. Deze zijn per 1 juli van dit jaar officieel van kracht. Vanaf dat moment moet op nota’s, briefpapier of (ver)koopbevestigingen een verwijzing naar deze voorwaarden opgenomen worden. Bij opname dient de koper op de hoogte te zijn van de inhoud van deze voorwaarden. Het advies is om dit bij voorkeur schriftelijk te doen.

Leo Hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!