Agrimatie.nl biedt nu ook handelsdata en prijsinformatie

Sinds kort is op www.agrimatie.nl nog meer cijferinformatie te vinden over de Nederlandse agrarische sector, zo bericht LEI Wageningen UR.

Sinds kort is op www.agrimatie.nl nog meer cijferinformatie te vinden over de Nederlandse agrarische sector, zo bericht LEI Wageningen UR. Naast gegevens van de CBS Landbouwtelling en het LEI Bedrijveninformatienet, bevat de website nu ook agrarische handelsdata en overzichten van langjarige ontwikkelingen van agrarische prijzen.