Micosat kan de aardappelopbrengst 6 tot 17 procent verhogen

Uit een eerste jaar van beproeving in de aardappelpraktijk blijkt dat de natuurlijke bodemverbeteraar Micosat de kilogramopbrengst van het gewas aanzienlijk kan verhogen.

Uit een eerste jaar van beproeving in de aardappelpraktijk blijkt dat de natuurlijke bodemverbeteraar Micosat de kilogramopbrengst van het gewas aanzienlijk kan verhogen. Dit loopt uiteen van 6 tot 17 procent extra opbrengst ten opzichte van onbehandelde percelen, zo vermeldt Micosat Nederland uit Nieuwkoop in een onlangs verschenen rapport.