Objectieve meetlat nodig

Gewasbescherming staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling, helaas niet in positieve zin. Belangengroeperingen rollen over elkaar heen en neonicotinoïden halen het 8 uur journaal.

Gewasbescherming staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling, helaas niet in positieve zin. Belangengroeperingen rollen over elkaar heen en neonicotinoïden halen het 8 uur journaal. Maken we er dan echt zo’n zooitje van in de professionele gewasbescherming in Nederland? Het LTO actieplan gewasbescherming 2015 – 2020 stelt dat agrarisch Nederland wereldwijd toonaangevend is en dat Nederland een kraamkamer is voor agrarische innovatie. Tegelijkertijd komt LTO met de haast tegenstrijdige oproep om gewassen “schoner, groener en beter” te beschermen. 

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!