Luc Rooryck, Lutosa: “Nieuwe fritesrassen vragen ander teeltmanagement”

Onlangs kwamen leden van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) in Oudenaarde bijeen voor de jaarlijkse studiedag.

 Onlangs kwamen leden van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) in Oudenaarde bijeen voor de jaarlijkse studiedag. Met als titel ‘Het belang van rassen en hun teelttechniek’ gaf agronoom Luc Rooryck van aardappelverwerker Lutosa als gastspreker een breed overzicht van maatregelen die voor zowel verwerkers als teler van belang zijn bij de teelt van nieuwe rassen in de fritessector. Hij liet hierbij duidelijk merken dat Lutosa niet alleen adviserend wil optreden en graag kennis deelt, maar ook verantwoordelijkheid neemt als het gaat om rassenkeuze en de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden. Een recent voornemen als het om die verantwoordelijkheid gaat, is het plan om in de teeltcontracten voorwaarden op te nemen die problemen met het onkruid knolcyperus moeten gaan indammen.

Leo Hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!