NAO zoekt directeur ‘nieuwe stijl’

Vlak voor kerst 2015 maakte Van Arendonk namens het bestuur bekend dat het NAO-bestuur zich de afgelopen tijd heeft beraden over het aansturen van de NAO na mei 2016.

Vlak voor kerst 2015 maakte Van Arendonk namens het bestuur bekend dat het NAO-bestuur zich de afgelopen tijd heeft beraden over het aansturen van de NAO na mei 2016. In die maand is de voorzitter namelijk statutair aftredend en niet herkiesbaar. In zijn brief aan de leden wordt geschetst dat het voorzitterschap van het bestuur in de toekomst wisselend bekleed zal worden door een van de leden van de NAO. “Dit zal veelal van technische en ceremoniële aard zijn”, legt hij uit.