Meer kennis en ervaring nodig

Ik weet nog goed dat tijdens het Aardappeldemodagcongres in 2007 weerman en klimaatdeskundige Gerrit Hiemstra zijn toehoorders in ’t Voorhuys te Emmeloord een toekomstbeeld met weersextremen schetste.

(meer…)

Interview Kees van Arendonk: “Probleemstukken kun je het beste samen aan pakken

Na bijna 35 jaar aardappelbedrijfsleven, waarin Kees van Arendonk opklom tot algemeen directeur van aardappelcoöperatie Agrico, werd hij in 2007 voorzitter van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en in 2009 van Europatat, de Europese brancheorganisatie voor de aardappelhandel.

(meer…)

Hygiëne is en blijft belangrijk

Op het moment van dit schrijven behoren de gewassen op hun mooist te zijn, prachtig bloeiende aardappelvelden. Helaas zijn delen van Nederland getroffen door extreme neerslag met allerlei gevolgen, zoals rot en een oplopende phytophthoradruk.

(meer…)

AVR opent nieuwe montagehal

Begin juli opende fabrikant AVR uit Roeselare een nieuwe moderne montagehal voor aardappelmachines. De genodigde landbouwpers kreeg tijdens een rondleiding te horen en te zien dat de onderneming hiermee klaar is voor de toekomst.

(meer…)

Vitaliteit voor een gezonde aardappelsector

Zoals een sporter enkel topprestaties kan leveren bij een opperbeste conditie van lichaam en geest, zo kan een plant als de aardappel alleen maar kwaliteit opleveren in een optimaal groei- en bewaarklimaat. Want alleen wanneer bodem-, voedings-, verzorgings-, oogst- en bewaaromstandigheden op en top in orde zijn, volgt een oogst eersteklas product.

(meer…)

Niet meer slecht met goed mengen!

Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. Gelukkig zijn in Nederland experts te raadplegen die hier verstand van hebben.

(meer…)

Leafspot op weg naar digitale toepassing

Tijdens de ‘Drone live demo’ op de PPO proefboerderij te Westmaas toonde Albert Wolfs van HLB te Wijster een digitaal prototype van de Leafspot-service.

(meer…)

Met Pieperbier wil Instock aandacht vragen voor verspilling

Half juni heeft het bedrijf Instock een heus Pieperbier op de markt gebracht. Met de introductie van dit speciaalbier wil het bedrijf de bewustwording rondom verspilling verder vergroten. Instock heeft namelijk als doel voedselverspilling tegen te gaan.

(meer…)

Haagse Aardappelzaken (07-2016)

Brexit Soms zijn er van die periodes waarin ontwikkelingen in gang worden gezet, waarvan je weet dat we er meer van gaan horen.

(meer…)

Alle aandacht naar de bodem in nieuw teeltadviesprogramma

Alle aandacht eerst naar de bodem. Dat is de vooruitstrevende gedachte achter het nieuwe teeltadviesprogramma dat handelsonderneming MolAgrocom uit Oude Tonge sinds een paar jaar hanteert. Ruimere gewasrotaties, inzet van groenbemestingsmengsels en zoveel mogelijk niet-kerende grondbewerking zijn zo een aantal maatregelen.

(meer…)

Pfalz: 10 procent afgeschreven, overige opbrengst bovengemiddeld

De overvloedige neerslag in juni was niet alleen het gesprek van de dag in Nederland, maar zeker ook in het Duitse primeuraardappelgebied de Pfalz. Samen met HZPC-vertegenwoordiger André Tekelenburg brachten we half juni een bliksembezoek aan dit zwaar getroffen landbouwgebied.

(meer…)

Ferdi Buffen over Oogst 2016: Grote zorgen om kwaliteit

Tijdens de onlangs gehouden kennis- en relatiedag bij Select Potato en MolAgrocom/Van Iperen te Oude Tonge, sprak handelspartner directeur Ferdi Buffen van het Duitse Handelshuis Wilhelm Weuthen GmbH zijn verwachting uit omtrent de aardappelafzet voor Oogst 2016.

(meer…)

Aardappelhandel content met Week van de Akkerbouw

Op zaterdag 25 juni werd de Week van de Akkerbouw afgesloten met een open dag bij zo’n honderd agrarische bedrijven. De organisatie meldt dat ongeveer 20.000 bezoekers de verschillende bedrijven bezochten.

(meer…)

Flammkuchen

Een beetje hip restaurant heeft tegenwoordig een Flammkuchen op de kaart. Één hap van een Flammkuchen en je snapt dat meteen!

(meer…)

Pieperpraat

Onderhandelingstechnieken Het proces dat plaatsvindt als iemand een product heeft en daar een koper voor zoekt of een koper die graag een product wil kopen, verloopt over het algemeen volgens een redelijk standaardschema.

(meer…)

Bekijk onze agenda voor komende evenementen

Klik hier