Smart technology: instrument voor een duurzame groei

Nadat Interpom Primeurs, de internationale vakbeurs voor de Europese aardappelsector, zich tijdens de editie van 2014 inzette op ‘duurzame groei’, focust de beurs zich dit jaar op ‘smart technology’.

 Nadat Interpom Primeurs, de internationale vakbeurs voor de Europese aardappelsector, zich tijdens de editie van 2014 inzette op ‘duurzame groei’, focust de beurs zich dit jaar op ‘smart technology’. Contacten in de aardappelketen hebben immers geïllustreerd dat – in weerwil van wat sommigen ons willen doen geloven – de toegepaste wetenschap en in het bijzonder ‘smart farming’ wel degelijk een belangrijke bijdrage in die duurzame groei van onze aardappelsector kan spelen.

Romain COOLS
Belgapom

 

Het volledige artikel lezen? Klik  hier  voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!