Binst legt nadruk op rassen met een duidelijke toegevoegde waarde