Anaerobe grondontsmetting biedt meer perspectief

Onlangs is Gera van Os aangesteld als lector ‘Duurzaam bodembeheer’ aan de Aeres Hogeschool te Dronten.

Onlangs is Gera van Os aangesteld als lector ‘Duurzaam bodembeheer’ aan de Aeres Hogeschool te Dronten. Haar hoofddoel als wetenschappelijk lesgever is feiten en fabels over duurzaam bodembeheer in het onderwijs voor het voetlicht brengen. “Investeren in kapitaal onder het maaiveld”, noemt ze dat. Biofumigatie leidt volgens haar niet tot aaltjesbestrijding. Wat op termijn wel perspectief biedt is de nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting onder (bio)plastic. 

Leo Hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!