Teamwork

Wie in een team functioneert, weet dat je ook daadwerkelijk moet samenwerken om wat te kunnen bereiken.

Wie in een team functioneert, weet dat je ook daadwerkelijk moet samenwerken om wat te kunnen bereiken. Focussen op sterke punten en zorgen dat teamgenoten elkaars zwakke punten opheffen, zijn belangrijke ingrediënten om een groep succesvol te laten functioneren. Dat geldt volgens mij ook voor precisielandbouw. Een actueel thema dat onlangs aandacht kreeg op Interpom in Kortrijk en ook weer een belangrijk onderdeel vormt van de velddemonstratie op PotatoEurope 2017 te Emmeloord. 

Jaap Delleman

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!