โ€œHet barst hier van de IT-technologieโ€

PotatoEurope te Emmeloord stond half september niet alleen in het teken van slecht weer. Zowel op de eerste afgelaste beursdag als de tweede, die wel doorging, was er volop aandacht voor het onderwerp precisielandbouw in de aardappelsector.

PotatoEurope te Emmeloord stond half september niet alleen in het teken van slecht weer. Zowel op de eerste afgelaste beursdag als de tweede, die wel doorging, was er volop aandacht voor het onderwerp precisielandbouw in de aardappelsector. Voor wie daar niet of nauwelijks bij kon zijn, door overmacht of tijdgebrek, volgt een overzicht van diverse ontwikkelingen die over dit onderwerp nabij en op de door regen geteisterde aardappelbeurs te bespeuren waren.

Leo Hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik  hier  voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!