“Bij teeltoptimalisatie mag eerlijk uitbetalingssysteem niet ontbreken”

Het is half maart en er heerst nog een serene rust in de polders nabij het akkerbouwbedrijf van de maatschap Hack.

Het is half maart en er heerst nog een serene rust in de polders nabij het akkerbouwbedrijf van de maatschap Hack. Alleen de sorteer- en opzakmachine draaien op volle toeren, en met regelmaat draait een vrachtwagen het erf op om een partij pootgoed te laden. Landwerk is nog even niet aan de orde, het is nog veel te nat. Hack heeft daarom best tijd en zin om eens uitvoerig zijn werkwijze in de pootgoedteelt en zijn toekomstvisie voor de sector uiteen te zetten. Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Hack na afronding van de landbouwschool met zijn vader en moeder een maatschap aangaat om samen het dan nog 57 hectare tellende pachtbedrijf te gaan runnen, steekt hij van wal. Een prachtig akkerbouwbedrijf, egale zavelgrond, gemiddeld 25 procent afslibbaar, met een bouwplan zoals gebruikelijk in de regio. De aardappel ontbrak daarin niet, 4 hectare pootgoed en ruim 8 hectare consumptieaardappelen. Juist die, op dat moment, relatief kleine teelt aan pootaardappelen, daar zag de opvolgende ondernemer wel toekomst in. Om daarmee in areaal te kunnen groeien, vanuit een pachtbedrijf met weinig eigen vermogen, is aanvullende teeltpacht, huur of ruil eigenlijk de enige manier om meer inkomen te genereren, meende Hack. In de omgeving van Dinteloord schatte hij de kansen daarvoor relatief groot in, door een combinatie van vergrijzing bij collega-akkerbouwers en de toename van bedrijfsopvolgers die in deeltijd boeren. Die veronderstelling bleek al snel waarheid. Het pootgoedareaal verdubbelde na zijn komst in de maatschap bijna jaar op jaar. Inmiddels staat de teller op 180 hectare.

Leo hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!