Het is tijd voor actie!

Onlangs heeft het bestuur van de Branche Organisatie (BO) Akkerbouw het Actieplan Plantgezondheid definitief vastgesteld inclusief de financiering.

Onlangs heeft het bestuur van de Branche Organisatie (BO) Akkerbouw het Actieplan Plantgezondheid definitief vastgesteld inclusief de financiering. De BO is onze ketenvereniging voor de akkerbouw. Leden zijn belangenverenigingen en soms ook bedrijven uit de hele akkerbouwketen, van veredeling tot en met verwerking en afzet. Vroeger werden deze ketenbelangen afgedekt door het Product- en Bedrijfschap. Maar door de opheffing via de politiek is later deze nieuwe private ketenvereniging opgericht. Allereerst bedoeld voor het opnieuw van de grond krijgen van collectief teeltonderzoek. Inmiddels is die mogelijkheid gevormd door de van de overheid verkregen Verbindend Verklaring in combinatie met de opgavefaciliteit via de RVO.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier!