Nederland aardappelland?

Vlak voor de vakantie was ik nog te gast bij een akkerbouwbijeenkomst van de Rabobank in de Hoeksche Waard.

Vlak voor de vakantie was ik nog te gast bij een akkerbouwbijeenkomst van de Rabobank in de Hoeksche Waard. Het ging over de groei van de wereldwijde vraag naar bevroren aardappelproducten. De inschatting van de bank is dat deze groei leidt tot een extra vraag naar consumptieaardappelen van 1,9 miljoen ton tot 2022. Overigens wat moeilijk voor te stellen in de afgelopen periode van droogte. En dat deze aardappelen eigenlijk alleen maar kunnen komen uit de bestaande West-Europese aardappellanden. En … dat Nederland qua productie waarschijnlijk die boot gaat missen, omdat bij ons de grenzen aan de productie zo’n beetje bereikt zijn. Factoren die daarbij een rol spelen zijn bodemgezondheid, gewasbeschermings- en mestbeleid, klimaatverandering et cetera. De Nederlandse akkerbouwers – zo is de boodschap – moeten hun mind verder opmaken: richt ik me in principe volledig op aardappel (lage kostprijs of ketenconcepten), ga ik ook in het buitenland produceren of ga ik verbreden met andere activiteiten. Een goede analyse en een goed advies richting de individuele ondernemers. Zij moeten hun eigen plan trekken gebaseerd op kennis van hun markt, de technische mogelijkheden en de eigen capaciteiten. Dat geldt overigens ook voor bedrijven verderop in de keten zoals de handelsbedrijven.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier!