Er gaat niets boven een stevige handdruk

De wereld wordt alsmaar digitaler. De stapels papieren post op de burelen van onze redactie verdwijnen langzamerhand.

De wereld wordt alsmaar digitaler. De stapels papieren post op de burelen van onze redactie verdwijnen langzamerhand. Een bijkomend gevolg van de digitalisering is dat het aantal persoonlijke contacten eveneens afneemt. Aanvragen voor een partij aardappelen gaan steeds vaker via internet (tenders) en kennen een vast omschreven protocol. Het gevaar bestaat dat afnemer en aanbieder hierdoor steeds verder uit elkaar groeien. De sociale verarming die hiermee gepaard gaat, baart me zorgen. Juist het persoonlijke contact zorgt voor verdieping in de relatie.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!