Haagse Aardappelzaken (01-2018)

Pragmatisch

Het eerste moment om de plannen van het nieuwe kabinet tegen het licht te houden is de begrotingsbehandeling.

Pragmatisch

Het eerste moment om de plannen van het nieuwe kabinet tegen het licht te houden is de begrotingsbehandeling. Kort voor het kerstreces stond de begroting voor het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op de agenda. De coalitiepartijen stellen het economisch belang daarin voorop. Het begrotingsdebat heeft niet gezorgd voor een koerswijziging op de ingeslagen weg, maar het gaf wel aan waar de belangen van de verschillende partijen liggen. Duidelijk is dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU ertoe neigen het economische belang van de sector voorop te stellen. Zij bekijken de uitdagingen van de sector pragmatisch. Daartegenover staan GroenLinks, PVV, SP, PvdA en PvdD die het belang van natuur en leefomgeving zwaarder laten wegen bij het vormen van een oordeel.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!