Duurzame aardappelteelt?

We hebben de mond vol van het begrip duurzaamheid; het is verworden tot een ‘containerbegrip’.

We hebben de mond vol van het begrip duurzaamheid; het is verworden tot een ‘containerbegrip’. Waar het om draait is dat we als Nederlandse akkerbouw groot zijn in aardappelteelt en dat we in een uitdagende toekomst die positie willen behouden. Dat we willen doorontwikkelen met slimmere teelt-, bemestings- en gewasbeschermingsmethoden. Dus dat we daadwerkelijk gebruik gaan maken brede ziekteresistenties in aardappelrassen en dat deze rassen tegen een ‘stootje’ kunnen in de zin van stressfactoren als droogte, natheid, wind en zoutschade. Hiertoe is een versnelling nodig van de huidige rasveredeling middels nieuwe kweekmethoden als CRISPR-Cas. Immers, het feit dat bestaande methoden en gewasbeschermingsmiddelen ter discussie worden gesteld, leidt niet tot vermindering van ziekten en plagen.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!