“Het moet de komende jaren niet meer gaan over meer voedsel, maar over meer gezond voedsel produceren.”

Op de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Aardappel Organisatie te Ermelo gaf directeur Dick Hylkema aan om, gelet op het nieuwe beleidsplan, meer samen te gaan werken met andere partijen in de keten.

Op de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Aardappel Organisatie te Ermelo gaf directeur Dick Hylkema aan om, gelet op het nieuwe beleidsplan, meer samen te gaan werken met andere partijen in de keten. Een ervan is LTO Nederland. Deze organisatie kreeg dan ook bij monde van voorzitter Marc Calon een podium om de eveneens vernieuwde werkwijze bij de eigen organisatie voor het voetlicht te brengen. Een veelheid aan onderwerpen passeerde de revue: gezonde voeding, fusieperikelen, politieke kwesties, consumentenbeleving, de noodzaak van de lobby, het nut van samenwerking en daar tussendoor het belang van de aardappelteelt voor Nederland. Wat opvalt, zijn de vele parallellen die Calon schetst tussen de thema’s van de NAO en LTO.

Leo Hanse

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!