Nedato benoemt Carel van Buchem als algemeen directeur

Eind mei heeft Nedato Carel van Buchem (55) als algemeen directeur aangesteld.

Eind mei heeft Nedato Carel van Buchem (55) als algemeen directeur aangesteld. Van Buchem zal zich in samenwerking met het huidige management gaan richten op de verdere doorvoering van de in 2017 aangekondigde strategische bijsturing van de onderneming. Hierbij vormt het actief zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden in Europa een belangrijk speerpunt.